Реагенти для цукрової галузі

Реагенти в технологічному ланцюзі виробництва цукру

Застосування сучасних реагентів у виробництві цукру є необхідною умовою отримання високоякісної продукції та забезпечує стабільність роботи цукрових заводів.

Наша компанія здійснює комплексне обслуговування підприємств цукрової промисловості з хімічних реагентів для основного та допоміжних виробництв цукрових заводів

 • Поставляємо оригінальні реагенти для запобігання утворенню накипу у випарних апаратах, піногасники для дифузного відділення та транспортерно-мийної води, змочувачі для продуктового відділення, а також флокулянти для очищення транспортерно-мийної води, соку та очищення стічних вод.
  Здійснюємо поставку та сервісне обслуговування обладнання для приготування розчинів і дозування реагентів, що поставляються, а також для очищення технологічних вод та обробки осаду.
  Підбираємо, поставляємо і забезпечуємо пуско-налагодження обладнання, що поставляється.
  Розробляємо технологічні схеми введення реагентів, забезпечуємо авторський нагляд і при монтажі та введенні в експлуатацію.


ПРОГРАМА ДЛЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Хімічні реагенти виробництва:

  • “Solenis” (Європа, США),           

 

 

 

 

Піногасники для всіх етапів виробництва цукру

Піногасники для транспортерно-мийної води марки ANTISPUMIN ZU, ZK, BA, S664

 • Високоефективні засоби попередження та придушення піни;
 • Не містять  силікону;
 • З вмістом та без вмісту мінерального масла;
 • Пролонгована дія.

Комбінації піногасників ряду Antspumin дозволяють ефективно працювати за умов:

 • Кислий дифузійний сік – низька температура;
 • Кислий дифузійний сік – висока температура;
 • Лужний дифузійний сік – низька температура;
 • Лужний дифузний сік – висока температура;
 • Гарячий сатураційний сік.

Мінімальна доза піногасника від бурякопереробного цеху до кристалізаційного відділення 10 – 20 г на 1 тонну буряка. Можливе застосування шокової дози піногасника. 

Флокулянти марки PRAESTOL 

Для процесів освітлення соків, згущення опадів, очищення стічних вод.

Процеси освітлення сатурацыйного соку.

При стандартному освітленні соку без використання флокулянтів час процесу становить близько 3 годин при 100 ºС, що призводить до деструкції цукру і появи забарвлення. При застосуванні флокулянтів, технологічний процес протікає менш ніж за 2 години.

Для забезпечення ефективності цих процесів молекули флокулянтів повинні знаходитися в повністю "розгорнутому" стані, щоб їх активні бічні центри були максимально активовані.

Найкращий ефект флокуляції залежить від точок дозування і залежить від:

 • Від дотримання необхідного часу перемішування;
 • Гомогенного розподілу флокулянтів після дозування;
 • Правильний вибір заряду флокулянта;
 • Наявності відстійника/декантатора.

При використанні флокулянтів забезпечується:

 • Інтенсифікація технологічних процесів завдяки покращенню ступеня осадження та збільшенню щільності осаду;
 • Поліпшується якість продукту завдяки зменшенню каламутності соку;
 • Зменшуються втрати цукру з мелясою;
 • Скорочується час очищення соку;
 • Підвищується ефективність роботи обладнання навіть за поганої якості буряка.

 

Піногасник-знижувач в'язкості INTRASOL FK

Реагент є спеціальною змочуючою речовиною, що володіє одночасно піногасним ефектом і застосовується при уварюванні утфелів, а також при проміжній та фінішній кристалізації;

За рахунок ефекту, зниження в'язкості "міжкристалки", зменшуються механічні втрати сахарози при уварюванні утфелю

Реагент має 100% концентрацію активної речовини.

Доза застосування 10 г на 1 тонну утфелю, що уварюється;
Після додавання продукту припиняється утворення піни на поверхні утфелю при хорошій циркуляції;
Рівень утфелю добре видно, що зменшує небезпеку його перескидання;
Прискорюється зростання кристалів при скороченні на 5% тривалості уварювання утфелю;
Після закінчення процесу уварювання полегшується центрифугування утфелю;
Зниження вмісту цукру в мелясі на 5 – 10%;
1 кг INTRASOL FK збільшує вихід цукру на 100 кг;
Після центрифугування виходить готовий цукор кращої якості, внаслідок видалення нецукорів.

Таким чином, застосуванням INTRASOL FK забезпечується:

 • Мимовільна деаерація;
 • Зменшення в'язкості, інтенсифікація кристалізації та зменшення часу варіння;
 • Збільшення виходу цукру;
 • Піногасники для меляси.

Засоби проти накипу для випарних апаратів серії POLYSTABIL та ANTISPREX 

Запобігає відкладенню солей жорсткості на поверхні нагрівання випарних апаратів.

Преимущества предотвращения образования накипи с использованием POLYSTABIL та ANTISPREX :

 • Майже не змінюється різниця тисків між гріючою та вторинною парою на окремих рівнях випарювання при постійній продуктивності випарної станції;
 • Витрата пари не змінюється, т.к. не потрібно переведення кристалізаційного відділення на вторинну пару високого тиску;
 • Зменшення наростання кольоровості соків;
 • Зниження кількості накипу, що утворюється, на 95%.

СТАНЦІЇ ПРИГОТУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ ФЛОКУЛЯНТУ

Компактні, повністю автоматизовані установки для виготовлення робочого розчину флокулянта. Це воно-, дво- або трикамерні станції, що дозволяють одержувати розчини флокулянтів з заданою концентрацією. При цьому дотримується принципу екологічної безпеки та економічної доцільності процесу.
Ми передаємо станції серії "SPP" виробництва "COSME" (Італія) та серії "Ultramat" виробництва "ProMinent" (Німеччина), серії "Polydos" виробництва "Grundfos" (Німеччина).

Установки включають:

 • Дозатор сухої речовини;
 • Резервуар з камерами приготування, дозрівання та дозування (для трикамерних станцій). Камери обладнані електричними мішалками.
 • Водну апаратуру із запірними, редукційними та електромагнітними клапанами та контактними витратомірами.
 • Контрольну панель із програмним керуванням.

ДОЗУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕАГЕНТІВ

Для цукрових заводів зазвичай застосовуються шнекові або мембранні насоси-дозатори, які використовуються на різних етапах технологічного циклу: обробці цукрових буряків, сатурації, згущенні, кристалізації, випарюванні, а також при очищенні стічних вод. Модульна конструкція насосів та різне поєднання матеріалів виконання дозволяє підібрати насосне обладнання, яке найбільше відповідає вимогам замовників як за технічними, так і за економічними критеріями.


Ми пропонуємо насоси дозатори виробництва компаній "ProMinent" (Німеччина) та "Grundfos" (Німеччина).

ТЕХІНОЛОГІЯ ГЕОМЕМБРАННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ 

Транспортерно-мийна вода перед поверненням у виробничий цикл потребує очищення. Як правило, таке очищення проводиться з обробкою цієї води флокулянтами, з подальшим освітленням у відстійнику, з подальшим видаленням з седиментованого відстійника осаду на поля фільтрації. Існуючі поля фільтрації, через довготривале їх використання, не справляються зі своїми функціями. Крім того, території, які вони займають, можуть у кілька разів перевищувати території самих заводів. 

Вихід із цієї ситуації забезпечує технологія зневоднення  “Geotube” (“Геотуба)”.
Дана технологія дозволяє досягти максимального результату для зневоднення осаду, відмовитися від використання старих існуючих відстійників і звести до мінімуму існуючі поля фільтрації з подальшою рекультивацією останніх.
Як мембранні контейнери використовуються геомембрани та геотекстиль "TenCate", "Viganò Pavitex" (Італія), "Geo&Tex 2000" (Італія). Для влаштування всіх протифільтраційних заходів використовуються геомембрани “AGRU” (Австрия).